FTP & e-post, vilhelmina.ac

Har du frågor eller problem med ditt/dina e-post och FTP konton så kontaktar ni oss på:
Telefon: 020 - 61 66 61
e-post: support@vildmarksdata.se

Internetanslutning, Vilnet
IT-enheten, Vilhelmina kommun

Felanmälan av internetanslutning.

IT-enhetens beredskapsnummer är: 0940-14422

du når oss här mellan 08:00 - 22:00

Omfattning:

Du ringer detta nummer som kund i AC-net när inte Internet fungerar fram till din överlämningspunkt.

Problem som ligger lokalt i din egen utrustning omfattas inte.

För övriga frågor angående AC-net, Vilnet,
se IT-enheten, Vilhelmina kommun.

HEM | WEBBMAIL | FELSÖKNING | KONTAKTA OSS | REGISTRERA DIG | SUPPORT: 020 - 61 66 61